Background - Top

ZMIANA TARYFIKATORA STAWEK I OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

Przedstawiamy Państwu komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku dot. wprowadzenia nowych taryf stawek i opłat za wodę i ścieki, które obowiązywać będą od 14 czerwca 2023 na okres 3 lat.

KOMUNIKAT