Background - Top

E-BIURO

Znajdujesz się w dziale elektroniczne biuro. W tym miejscu możesz pobrać najważniejsze formularze i załatwić wszystko nie wychodząc z domu. 

Bank formularzy:

Zobowiązanie do pokrycia należności rozliczonych po sprzedaży mieszkania: DOC.  PDF

Wniosek o rozłożenie zaległości na raty: DOC.  PDF.

Wniosek o wydanie warunków dot. zmiany sposobu ogrzewania: DOC.  PDF.

Informacja o zmianie adresu do korespondencji: DOC.  PDF.

Zgłoszenie zmiany ilości osób: DOC.  PDF.

Oświadczenie o nabyciu lokalu mieszkalnego/użytkowego: DOC.  PDF.

Pełnomocnictwo do udziału w zebraniu i głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad - DOC.  PDF.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami: DOC.  PDF.

Zgłoszenie stanu wodomierza: DOC.  PDF.

Wniosek o zmianę wysokości miesięcznej normy zużycia wody: DOC.  PDF.