Background - Top

STREFA MIESZKAŃCA

W Strefie Mieszkańca udostępniliśmy dla Państwa:

e-kartotekę - za pomocą której mogą Państwo uzyskać informacje takie jak:

  • Rozrachunki – roczna kartoteka księgowa naliczeń opłat i wpłat oraz dokumenty księgowe.

  • Wykaz opłat miesięcznych – składniki opłaty czynszowej dla wszystkich posiadanych lokali;

  • Dokumenty i Biblioteka – aktualne ogłoszenia i informacje, treści Regulaminów, stawki opłat za wodę, wywóz nieczystości itp.

 

e-biuro - w którym opublikowaliśmy szereg niezbędnych wzorów wniosków i formularzy do pobrania i odesłania pocztą elektroniczną lub tradycyjną;

 

Informacje dot. Karty Mieszkańca Wspólnoty.