Background - Top

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI SEGREGACJI ODPADÓW

W związku z kolejnym pismem, jakie otrzymaliśmy ze strony UM Rybnika w sprawie niestosowania się mieszkańców poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych do obowiązujących zasad segregacji odpadów (zwłaszcza) biodegradowalnych, zwracamy się do Szanownych Państwa z prośbą o niewrzucanie do pojemników służącym do gromadzenia bioodpadów worków foliowych oraz innych odpadów.

W przypadku dalszych nieprawidłowości w stosunku do mieszkańców poszczególnych budynków zostaną wszczęte postępowania określenia podwyższonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 72,00 zł/os.

Pragnąc uniknąć przykrych konsekwencji oraz mając na uwadze powyższe - prosimy uprzejmie o zwrócenie szczególnej uwagi na podjęte zagadnienie.

Dla ułatwienia odsyłamy do schematu SEGREGACJI ODPADÓW oraz osobno do ulotki nt. SEGREGACJI BIOODPADÓW.