Background - Top

DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE

Dofinansowanie może otrzymać  właściciel lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym położonym na terenie Miasta Rybnika, spełniający kryteria dochodowe dla poszczególnych poziomów dofinansowania.

 

Dofinansowanie można będzie wykorzystać na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz na:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej albo
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

 

Dofinansowaniem może zostać też objęty:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie na terenie Miasta Rybnika realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Harmonogram realizacji projektu:

 • Podpisanie przez Miasto Rybnik umowy o dofinansowanie –  październik 2022
 • Nabór mieszkańców: od 22 marca 2023 do 30 czerwca 2025 
 • Podpisanie umów z mieszkańcami – od kwietnia 2023
 • Realizacja inwestycji – od kwietnia 2023  do grudnia 2025
 • Rozliczenie – do 31 października 2025

 

Poziomy dofinansowania zależne od dochodów:

 • do 35% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 17.500 zł
 • do 65% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 26.900 zł
 • do 95% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 39.900 zł

 

O przyznaniu dofinansowania będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

 

Mieszkańcy zainteresowani pozyskaniem dotacji mogą uzyskać informacje dot. otrzymania dofinansowania w budynku urzędu miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2  (na parterze pokój nr 059) w godzinach obsługi klientów urzędu miasta: 

 • poniedziałek – środa w godz. 8.00 – 15.00;
 • czwartek: 8.00 – 17.30;
 • piątek: 8.00 – 12.30.

W tych samych godzinach można również uzyskać informację, dzwoniąc pod numer telefonu: 32 43 92 059.

 

 

WIĘCEJ NA TEMAT PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ PROGRAMU I KRYTERIÓW DOCHODOWYCH