ZMIANA STAWKI ZA WYWÓZ ODPADÓW

Informujemy,że z dniem 01.01.2017 roku ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika. Podstawowa stawka (w przypadku segregacji śmieci) wynosi 11,00 zł od osoby.

(Uchwała nr 435/XXVII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 listopada 2016 roku.)

2016-12-22 12:01:28