OGŁOSZENIE

Hossa sp.z o.o. jako zarządca budynku przy ul.Kilińskiego 36D w Rybniku informuje, że przystępujemy do zbierania ofert na termomodernizację budynku.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod nr telefonu 327336869 lub kontakt mailowy: zarzadzanie.rybnik@wp.pl w celu udostępnienia przedmiarów i dokumentacji technicznej, w terminie do dnia 4 grudnia 2017 r.

2017-11-20 14:18:06