Background - Top

ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ELEKTROŚMIECI

Odbiór będzie prowadzony w "Mobilnych punktach odbioru odpadów" tj. w pojazdach firm wywozowych, przy których mieszkańcy Miasta Rybnika będą mogli oddać odpady takie jak: 

 •  przeterminowane leki,
 •  zużyte baterie i akumulatory,
 •  farby,
 •  rozpuszczalniki,
 •  oleje,
 •  środki ochrony roślin,
 •  świetlówki i lampy rtęciowe,
 •  drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Daty i miejsca, w których zlokalizowane będą mobilne punkty odbioru odpadów:

 • 22 maja (poniedziałek) godz. 14:00-18:00 dzielnica Zebrzydowice - ul. Buhla 3 - parking przy Szkole Podstawowej nr 12
 • 24 maja (środa) godz. 14:00-18:00 - dzielnica Ochojec - ul. Milenijna 55 - parking przy kościele
 • 25 maja (czwartek) godz. 14:00-18:00 - dzielnica Chwałowice - ul. Szulika 7 - parking przy remizie OSP