Background - Top

ŚMIECIOWY SAVOIR VIVRE

Drodzy Mieszkańcy!

Po raz kolejny otrzymujemy zgłoszenia o zaśmiecaniu własnych podwórek przez mieszkańców wspólnot mieszkaniowych, wyrzucających "w okolice" boksów śmietnikowych gruz, odpady remontowe, opony, pościel, meble itp. (patrz. zdjęcia poniżej).

Poza wątpliwymi walorami estetycznymi takich działań, na które skazani są wszyscy pozostali mieszkańcy, takie kroki niosą za sobą zobowiązania finansowe, którymi obciążani są wszyscy sąsiedzi.

Działanie takie absolutnie potępiamy i uważamy za co najmniej nieodpowiedzialne. Dodać należy, że zgodnie z przepisami, nielegalny wywóz gruzu i wysypywanie go w miejscach do tego nieprzeznaczonych (czyli także w boksach śmietnikowych), to wykroczenie z art. 24 Kodeksu wykroczeń, za które można dostać grzywnę nawet w wysokości 5 tys. zł. Z kolei wystawianie odpadów wielkogabarytowych (m.in. pralek, lodówek, telewizorów, tapczanów, mebli czy opon) obok boksów śmietnikowych czy przed nieruchomość to zwykłe zaśmiecanie i traktowane jest jako wykroczenie, zagrożone karą grzywny 500 zł. Są miasta, w których te kary są bezwzględnie stosowane.

 

UPRZEJMIE PROSIMY o zaprzestanie takich praktyk. W naszym mieście działają dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w których BEZPŁATNIE i LEGALNIE, można takie odpady przekazać.

To adresy PSZOK w Rybniku:

1) ul. Kolberga 67 - Rybnik-Boguszowice

2) ul. Sportowa - Rybnik-Niewiadom

Odpady można składać w obydwu punktach od poniedziałku do soboty w godzinach: pn-pt: 07.00-19.00, w soboty 09.-16.00.

 

Prosimy również o składanie pozostałych odpadów w kontenerach

 

Dla ułatwienia w załączeniu przypominamy Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w roku 2021.

Dodatkowo przypominamy schemat segregacji odpadów: