Background - Top

RYBNICKI BANK ZAMIANY MIESZKAŃ

Od niedawna działa w Rybniku Bank Zamiany Mieszkań.

Celem Banku jest pomoc w nawiązaniu kontaktu pomiędzy najemcami zamieszkującymi w zasobach Gminy, jak również zamieszkujących w innych zasobach znajdujących się na terenie Gminy, chcącymi zamienić zajmowany lokal na inny lokal mieszkalny.

Miasto, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, stworzyło możliwość zrealizowania takiej zamiany. Osoby, które chcą skorzystać z Banku Zamiany Mieszkań powinny zgłosić do niego swój lokal. Zgłoszenia lokalu do Banku może dokonać osoba:

  • zamieszkująca w zasobach Gminy lub zamieszkująca w innych zasobach znajdujących się na terenie Gminy,
  • posiadająca tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  • zamieszkująca w zajmowanym lokalu.

Warunkiem umieszczenia lokalu do zamiany w Banku jest:

  • zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Banku,
  • złożenie wypełnionego zgłoszenia lokalu do zamiany,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, przekazywanie danych w postaci numeru telefonu osobom zainteresowanym zamianą lokalu i zgłoszonych w Banku,
  • wyrażenie zgody na publikację zgłoszenia w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu jak również na tablicy ogłoszeń przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz przy ul. Tadeusza Kościuszki 17 (budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej).

Adresy zgłaszanych lokali do zamiany będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Mieszkaniowych UM,
ul. Tadeusza Kościuszki 17, parter pokój 18 i 19
tel. : 32 43 92 246 lub 32 43 92 247 lub 32 43 92 248.