Background - Top

RYBKA - RYBNICKA KARTA MIESZKAŃCA

Zachęcamy wszystkich mieszkańców wspólnot mieszkaniowych do zakładania swoich "Rybek", czyli Rybnickich Kart Mieszkańca.

 

Rybnicka Karta Mieszkańca „Rybka” to program, który mieszkańcom Rybnika i osobom płacącym w Rybniku podatek PIT daje specjalne zniżki, ulgi, benefity i uprawnienia, to program przygotowany przez Miasto dla mieszkańców.

Użytkownikiem Karty może zostać osoba fizyczna, spełniająca przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • jest zameldowana na pobyt stały w Rybniku;
  • rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Rybniku oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jej miejscem zamieszkania jest Rybnik;
  • dzieci (w wieku do 18 roku życia) osób, o których mowa powyżej
  • przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Rybniku (w wieku do 18 roku życia),
  • jest studentem uczelni zameldowanym w Rybniku na pobyt czasowy.

 

Aby zostać użytkownikiem Karty Rybka, należy wejść na stronę rybka.rybnik.eu, zarejestrować się na stronie, a następnie złożyć wniosek o przystąpienie do programu. Można się również zarejestrować poprzez aplikację Halo! Rybnik.

Rybnicka Karta Mieszkańca „Rybka” to program przygotowany przez Miasto dla mieszkańców. Wprowadzenie karty ma na celu zachęcenie mieszkańców do jeszcze bardziej aktywnego uczestniczenia w życiu miasta i liczniejszego korzystania z rybnickiej oferty kulturalnej i sportowej.

 

Więcej informacji na stronie: https://rybka.rybnik.eu/