Background - Top

ROZPOCZĘCIE SEZONU GRZEWCZEGO

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z danymi otrzymanymi do PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, od dnia dzisiejszego sukcesywnie włączane będzie ogrzewanie w kolejnych budynkach mieszkalnych na terenie Rybnika.