Background - Top

PSZOK NIEWIADOM PONOWNIE OTWARTY

Uprzejmie informujemy, że od 01 grudnia 2022 r. PSZOK w Rybniku-Niewiadomiu ponownie zostanie otwarty.

Dziękując za cierpliwość i wyrozumiałość, serdecznie zapraszamy do dostarczania odpadów.