Background - Top

PROGRAM TERMO - PIENIĄDZE NA REMONTY I MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW WSPÓLNOT

Program TERMO, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, to pakiet rozwiązań finansowych, które przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej i stanu technicznego istniejących budynów mieszkalnych. Ze wsparcia mogą korzystać m.in. gminy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

W skład programu TERMO wchodzą:

- premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego - pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne;

- premia remontowa - pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia remontowe;

- premia kompensacyjna - wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe;

- premia dla Mieszkaniowego Zasobu Gminnego - pomoc finansowa dla gmin lub spółek gminnych realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub remontowe w mieszkaniowym zasobie gmin;

- granty OZE - granty na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii.

 

Szczegółowe informacje: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-termo/