Background - Top

OBNIŻKA OPŁAT ZA ODBIÓR ŚMIECI

Zgodnie z uchwałami Rady Miasta Rybnika, od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie 8 zł, natomiast od 1 stycznia 2024 r.  – 24 zł miesięcznie za osobę (aktualnie 33 zł/os.)

 

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

od 1 stycznia 2023 roku:

  • 33 zł za mieszkańca na miesiąc – jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 66 zł za mieszkańca na miesiąc – jeśli mimo obowiązku, nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów

 

od 1 października 2023 roku:

  • 8 zł za mieszkańca na miesiąc – jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 16 zł za mieszkańca na miesiąc – jeśli mimo obowiązku, nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów

 

od 1 stycznia 2024 roku:

  • 24 zł za mieszkańca na miesiąc – jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 48 zł za mieszkańca na miesiąc – jeśli mimo obowiązku, nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów