Background - Top

MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ELEKTROŚMIECI

W październiku br. w kilku punktach na terenie Rybnika zostanie przeprowadzona dodatkowa zbiórka odpadów niebezpiecznych oraz drobnego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Odbiór będzie prowadzony w "Mobilnych punktach odbioru odpadów" tj. w pojazdach firm wywozowych, przy których mieszkańcy Miasta Rybnika będą mogli oddać odpady takie jak:

 •  przeterminowane leki,

 •  zużyte baterie i akumulatory,

 •  farby,

 •  rozpuszczalniki,

 •  oleje,

 •  środki ochrony roślin,

 •  świetlówki i lampy rtęciowe,

 •  drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Daty i miejsca, w których zlokalizowane będą mobilne punkty odbioru odpadów to:

 • 25 października (poniedziałek) godz. 14:00-18:00 - Dzielnica Popielów - ul. Staffa - parking przy kościele

 • 27 października (środa) godz. 14:00-18:00 - Dzielnica Ochojec - ul. Milenijna - parking przy kościele

 • 28 października (czwartek) godz. 14:00-18:00 - Dzielnica Północ - ul. Żużlowa - parking przy Stadionie Lekkoatletycznym