Background - Top

DEKLARACJE W RAMACH CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - PRZYPOMNIENIE

"Hossa" Sp. z o.o. złożyła już wszystkie deklaracje za budynki podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej lub mają własne (zbiorcze) kotłownie gazowe, węglowe lub olejowe. Za mieszkania z indywidualnym źrodłem ciepła DEKLARACJE składają WŁAŚCICIELE MIESZKAŃ.  

„Hossa” Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości przypomina, że od 01 lipca 2021 r. na podstawie Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, na właścicieli mieszkań z indywidualnym źródłem ciepła został nałożony obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

 

Termin składania deklaracji dla istniejących budynków wynosi 12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych budynków oraz nowo instalowanych źródeł ogrzewania – 14 dni.

 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • w formie elektronicznej – poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu,
  • w formie papierowej – bezpośrednio w Urzędzie Miasta Rybnik bądź wysyłając pocztą.

 

Załączamy Państwu wzór deklaracji dla budynków mieszkalnych: DEKLARACJA, dodatkowo WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI (źródło: gunb.gov.pl)

 

Szczegółowe informacje nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków znajdą Państwo na stronie:

Urzędu Miasta Rybnika;

Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;

 

 

Poniżej ulotka informacyjna: