Background - Top

DEDYKOWANE UBEZPIECZENIA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło nam poinformować że firma Hossa sp. z o.o. we współpracy z licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym -  Polska Kancelaria Brokerska sp. z o.o. opracowała nowe rozszerzone warunki ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych.

 

W drodze negocjacji uzyskano dodatkowe zniżki oraz poprawiono zakres ochrony ubezpieczenia.

 

Obecnie w ramach nowej umowy ubezpieczenia wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • uaktualniono sumy ubezpieczenia budynków zgodnie z obowiązującymi średnimi kosztami odtworzenia budynków mieszkalnych. W ten sposób ubezpieczenie pokryje całość szkód w mieniu Wspólnoty Mieszkaniowej
 • podniesiono limity ochrony dla ryzyka OC Wspólnoty Mieszkaniowej maksymalnie do 500.000PLN
 • poszerzono definicję przedmiotu ubezpieczenia

 

Wprowadzono szereg zapisów dodatkowych rozszerzających zakres szkód objętych przez ubezpieczyciela ochroną, m. in.:

 • ubezpieczenie szyb od stłuczenia
 • dewastacja i wandalizm
 • graffiti
 • przepięcia
 • cofnięcie się cieczy w systemach wodno-kanalizacyjnych
 • koszty poszukiwania miejsca awarii/wycieku
 • przepięcia atmosferyczne i pozaatmosferyczne
 • ubezpieczenie kontenerów i pojemników na śmieci

 

Dzięki wprowadzonym zmianą Wspólnota Mieszkaniowa jest lepiej zabezpieczona i w razie wystąpienia szkód uzyska większe wypłaty odszkodowania niż dotychczas. Ubezpieczyciel nie zastosuje potrącenia wypłaty odszkodowania z tytułu zużycia technicznego budynku. Całość kosztów naprawy szkody będzie pokryta przez ubezpieczyciela w ramach podwyższonych limitów.

 

Szczegóły programu ubezpieczenia opisuje załączona broszura informacyjna. 

 

ULOTKA INFORMACYJNA