Background - Top

CENTRUM ZIELONEJ ENERGII SUBREGIONU ZACHODNIEGO W RYBNIKU

09 marca 2022 r. Prezydent Miasta Rybnika podpisał list intencyjny z przedstawicielami ZE PAK w sprawie wyjątkowej inwestycji ekologicznej, jaka planowana jest w Rybniku. Celem jest stworzenie własnego, miejskiego systemu gospodarowania odpadami w systemie obiegu zamkniętego. 

Centrum Zielonej Energii - bo tak brzmi nazwa inwestycji, ma powstać w kwartale między ulicami: Tkoczów, Świerklańską a Drogą Regionalną. W planach jest powstanie sortowni i kompostowni, instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych, budowlanych i sortowni. Główna inwestycją ma być  budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów, która w sposób ekologiczny i bezpieczny dla środowiska zagospodaruje odpady, co w efekcie zapewni produkcję ciepła, energii elektrycznej i wodoru.

Prezydent Miasta Rybnika powołał Zespół Zadaniowy do spraw realizacji zadania dot. utworzenia Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego, któremu przewodniczy pan Wojciech Muś - prezes zarządu "Hossa" Sp. z o.o.

 

Więcej informacji na: POLSAT NEWS