Background - Top

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

„Hossa” Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości przypomina, że od 01 lipca 2021 r. na podstawie Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, na właścicieli mieszkań z indywidualnym źródłem ciepła został nałożony obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

 

Termin składania deklaracji dla istniejących budynków wynosi 12 miesięcy, natomiast dla nowo powstałych budynków oraz nowo instalowanych źródeł ogrzewania – 14 dni.

 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • w formie elektronicznej – poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu,
  • w formie papierowej – bezpośrednio w Urzędzie Miasta Rybnik bądź wysyłając pocztą.

 

Załączamy Państwu wzór deklaracji dla budynków mieszkalnych: DEKLARACJA, dodatkowo WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI.

 

Szczegółowe informacje nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków znajdą Państwo na stronie:

- Urzędu Miasta Rybnika;

- Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;

 

 

Poniżej ulotka informacyjna: