Background - Top

ANKIETA CIEPŁE MIESZKANIE DLA MIESZKAŃCÓW RYBNIKA

Mieszkańców, zainteresowanych wsparciem w ramach programu Ciepłe Mieszkanie - edycja druga, Urząd Miasta Rybnika prosi o wypełnienie zmieszczonej niżej ankiety. Ankieta nie stanowi żadnego zobowiązania czy też deklaracji udziału w programie. Ma ona na celu zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu ewentualnego dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę źródeł ciepła.

Wypełnioną ankietę można:

  • złożyć w Kancelarii Urzędu, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,
  • wysłać pocztą na adres ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,
  • przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: [email protected]

 

Na ankiety czekamy do 27 października br.

 

Ankieta dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie Miasta Rybnika, w których źródło ogrzewania stanowi nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe – niespełniające minimum 5 klasy wg normy przenoszącej normę europejską EN 303 – 5.

Ankieta skierowana jest dla osób, najemców i małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali) zainteresowanych dofinansowaniem na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe,  służące do ogrzewania i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Rybnika.

Oszacowana na podstawie ankiet liczba osób zainteresowanych dofinansowaniem będzie stanowić podstawę do przygotowania ewentualnego wniosku o dofinansowanie inwestycji, który Miasto Rybnik będzie mogło złożyć w ramach ogłoszonego naboru.